Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tematika

2011.01.14

 

 

 
Ember és Tisza – fenntarthatósági speciálkollégium
 
Tematika, 2011 tavaszi félév, Balogh Péter
 

A kurzus célja, hogy a tájékozódás lehetőségét adja az érdeklődő hallgatóknak korunk legfontosabb témájában: a fenntartható élet kérdésében.

Az alábbi tematika szerint vizsgáljuk a fenntarthatóságot, részletes esettanulmányunk Ember és a Tisza(-táj) kapcsolata.

Az előadások tervezett időpontja: szerdánként 16-17:30, helye: ELTE TTK Déli tömb, Bulla-terem. 

1.     Módszertani alapok
1.1. A megismerés és korlátai  (modell által homályosan látunk, rendszerelmélet: holisztikusan és öko-logikusan)
1.2. Tudomány és Hagyomány (Ki tud többet a fenntarthatóságról?)
1.3. Érdekek és értékek (Kinek az érdeke? Hely-es szemléletmód)
 
2.     A fenntarthatóság értelmezése
2.1. Ember az időben (Modellek a történelem szerkezetére, folyamatára, értelmezésére, tanítására)
2.2. Ember a Természetben (Modellek Ember és Természet(e) kapcsolatára, a fejlődés értelmezése)
2.3. A jelenkor értelmezése (A két valóság modellje: fenntartható és nem fenntartható rendszerek jellemzése, „Ladak tanulsága”)
 
3.     A Tisza földrajza – A fenntartható kapcsolat alapjai
3.1. A Tiszai-alföld /Tiszavölgy, stb. fogalma, lehatárolása; földtörténet, morfológia, vízrajz, hidrológia, éghajlat, biogeográfia, talajok; tájbeosztás - névanyag/ topográfia
3.2. A Tiszai táj funkcionális bemutatása (A tájalkotó elemek eredendő szerepe és működése és ökoszisztéma-szolgáltatásai)
3.3. A Tiszai-alföld társadalom- és gazdaságföldrajzi vázlata (Történelem, népesség, települések, kistérségek, régiók, humán térszerveződés)
 
4.     Ember és Tisza kapcsolatának vizsgálata
4.1. Ember és Tisza a modernkori szabályozások előtt (Az ártéri gazdálkodás múltja – néprajzi leírás és földrajzi értékelés, tájrekonstrukció – kérdések és elméletek;
4.2. A Tisza modernkori szabályozása (A szabályozás oka, mechanizmusa, története, eredményei és eredménytelenségei – adatok és összefüggések)
4.3. Ember és Tisza a szabályozások „után” (A modern kori víz- és tájhasználat bemutatása és értékelése – a társadalmi környezet, ökológiai válság, vízgazdálkodási válság, agrártermelési válság, szennyezések; Csongrádi vízlépcső esettanulmány)
 
5.     Felmerülő megoldások
5.1. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (Az új Tisza-tervezés előzményei és története – szereplők és igények, a Tiszaroffi tározó esettanulmány)
5.2. Az ártéri tájgazdálkodás koncepciója (mint integrált táj- és vidékfejlesztési koncepció két léptékben: a Tiszai-alföldre, ill. a nagykörűi öblözetre)
5.3. Fenntarthatósági kezdeményezések a gyakorlatban (ökofalvak, fenntartható megoldások, esettanulmányok)